• Domov
  • Spremembe Zakona o gozdovih

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo prejeli v pregled Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih. Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Temeljni cilj, ki se ga želi doseči s spremembo zakona je, da se zagotovi učinkovito izvajanje Uredbe 995/2010/EU ter s tem prepreči dajanje na trg nezakonito posekanega lesa ali lesnih izdelkov, da se zmanjša administrativna bremena pri zagotavljanju sledljivost gozdnih lesnih sortimentov ter da se lastnike gozdov razbremeni odškodninske odgovornosti za morebitne poškodbe ali škodo obiskovalcev gozdov v okviru prostega dostopa v gozd.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam posredujte najkasneje do srede, 13.7.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.