• Domov
  • Arhiv za avgust, 2016

Month: avgust 2016

Osnutek arhitekturne politike Slovenije

Ministrstvo za kulturo je pripravilo Osnutek arhitekturne politike Slovenije, kar je tudi eden od ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017. Pri pripravi so izhajali iz resolucije Sveta o arhitekturni kakovosti iz leta 2001, ki predvideva krepitev prizadevanj za vključitev arhitekture, še zlasti njene kulturne razsežnosti, v vse politike, posebej tiste, ki so povezane z gospodarsko… Preberi več

Odpoved pravici do sodnega varstva, ZUVza

Ministrstvo za javno upravo je na zaprosilo Ministrstva za pravosodje podalo mnenje o odpovedi pravici do pravnega sredstva v postopkih po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti in Zakonu o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah. Celotno pojasnilo si lahko preberete tukaj.

Osnutek NUV II in program ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo poslalo Okoljsko poročilo za osnutek NUV II in za osnutek Programa ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 – 2021. Celotno gradivo je objavljeno tukaj. Prosimo vas, da nam vaša mnenja in pripombe posredujete do petka, 9. septembra 2016, na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si… Preberi več

Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, ki določa področja in vrste socialnovarstvenih programov, ustrezen delež finančnih virov sofinanciranje programov, način njihovega sofinanciranja, spremembo obsega in aktivnosti programa ter spremljanje in vrednotenje programov. Besedilo predloga pravilnika najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo za podajo vaših stališč in pripomb najkasneje do torka,… Preberi več

Prenova Uredbe o zelenem javnem naročanju

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju in primeri okoljskih zahtev. Do dokumentov dostopate na sledečih povezavah: osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju osnutke primerov okoljskih zahtev za 21 skupin predmetov javnih naročil. Vljudno naprošamo, da dokumente preučite in nam najkasneje do srede, 28.9.2016 posredujete… Preberi več

Potovanje v smeri zelenega gospodarstva: kolesarjenje in zelena delovna mesta

Objavljamo povzetek nove študije »Vožnja v smeri zelenega gospodarstva: kolesarjenje in zelena delovna mesta« ki se izvaja v okviru programa za promet, zdravje in okolje Panevropskega (PEP) Partnerstva. Temelji na študiji iz leta 2014, »Izkoriščanje novih priložnosti – delovna mesta v zelenem in zdravem prometu« s pregledom metod, ki se uporabljajo v drugih študijah za… Preberi več

Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju vzajemnosti – ZUVza-1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pristopilo k pripravi sprememb predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, ki bi jih bilo treba sprejeti glede na izkušnje in opažanja ministrstva pri izvajanju določb tega zakona ter upoštevaje spremembe v pravni ureditvi glede pravic tujcev pri pridobivanju lastninske pravice na nepremičninah v Republiki… Preberi več

Dopolnitve Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda v javni razpravi

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda. Dopolnitve se nanašajo na spremembe Zakona o vodah, kjer je bil dodan nov 96.a člen, tako se dodaja ureditev izvajanja javne službe in vrste izrednih ukrepov po naravni nesreči ter obdobje,… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v medresorskem usklajevanju predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Temeljni cilj predloga zakona je sprememba definicije kmetijskega gospodarstva in nosilcev kmetijskega gospodarstva, sprememba določil glede vodenja postopkov, ureditev področja podnebnih sprememb, varstva potrošnikov, postopkov doniranja hrane, ureditev začasnega in občasnega dela v kmetijstvu, natančnejša določitev vodenja zbirk… Preberi več