Month: avgust 2016

Sestanek delovnih teles SOS, ZOS in ZMOS glede sistemskih priporočil za ureditev sistema NUSZ

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije so v sredo, 24.8.2016, organizirala skupno sejo delovnih skupin, komisij in odborov SOS, ZOS in ZMOS z namenom oblikovanja skupnega stališča v zvezi s predlogi sistemskih priporočil za ureditev sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Seje se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za finance, Jože Novak. Jože Novak... Preberi več

Z amandmaji vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS postal problematičen?

Državni zbor je na 21. redni seji 12.7.2016 ob obravnavi Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom zakona sprejel sklep, da se začne postopek za spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da se vanjo vpiše neodtujljiva pravica do pitne vode, ter po predlaganih amandmajih zavzel stališče, da se predlagana dopolnitev 70. člena Ustave... Preberi več

Sestanek na MNZ glede Zakona o organiziranosti in delu v policiji

Kategorija: Nekategorizirano

V ponedeljek 22. avgusta je v prostorih MNZ potekal usklajevalni sestanek glede osnutka Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Sestanek je bil namenjen usklajevanju 29. člena predloga zakona (spremembi 86. člena obstoječega zakona),  v katerem so navedeni privilegiji družinskih članov umrlih policistov pri opravljanju svojega dela. Na sestanku je predstavnica Skupnosti občin Slovenije izpostavili potrebo... Preberi več

Ali bodo občinski redarji nadzirali prepoved kajenja?

Kategorija: Inšpektorji / Redarji

Ministrstvo za zdravje je povabilo Skupnost občin Slovenije na sestanek, na katerem so nam predstavili predlog, da bi nadzor nad protikadilskim zakonom podelili tudi občinskim redarjem. Občinski redarji bi tako nadzirali prepoved kajenja na funkcionalnh zemljiščih pred zdravstvenimi ustanovami in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, torej pred zdravstvenimi domovi in šolami (predvsem pred srednjimi šolami in fakultetami). Na MZ... Preberi več

Odprta pogajanja za financiranje občin v letih 2017 in 2018

Obveščamo vas, da so se 25.8.2016 pričela pogajanja o financiranju občin v letih 2017 in 2018. Udeleženci sestanka so obravnavali poročilo o učinkih ukrepov, ki so bili izvedeni za znižanje stroškov občin, predstavljeni so bili makroekonomski okviri za leti 2017 in 2018, predlog višine povprečnine za leti 2017 in 2018 s strani Ministrstva za finance ter... Preberi več

Skupna seja SOS, ZOS in ZMOS na temo NUSZ

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v skladu s sprejetim sklepom Vlade RS, ki med drugim v 7. točki določa, da “Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za finance skupaj s skupnostmi oziroma združenji občin do 31. avgusta 2016 pripravijo sistemska priporočila za ureditev sistema nadomestila... Preberi več

MJU spreminja Uredbo o zelenem javnem naročanju

Na SOS smo prejeli Povabilo MJU k predložitvi pripomb na osnutek predloga Uredbe o zelenem javnem naročanju. Občine so osnutek uredbe in okoljske zahteve prejele po elektronski pošti z vabilom, da dokumente preučijo in najkasneje do srede, 28.9.2016 posredujejo stališča na SOS (na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si). Povezavi na osnutke: Predlog uredbe Predlogi primerov okoljskih zahtev Dne, 18.8.2016... Preberi več

PODPORA HKOM: spremembe digitalnega podpisovanja izvršnih datotek

Kategorija: Informatika

Na SOS smo prejeli obvestilo MJU zaradi spremembe digitalnega podpisovanja izvršnih datotek, ki jih servira spletno mesto za oddaljeno pomoč in oddaljen dostop do namizja ISL.GOV.SI in sicer: Zaradi bližajočega se poteka certifikata SHA-1, ki poteče dne 20. 8. 2016 in ga ni več mogoče obnoviti in s tem konec prehodnega obdobja dvojnega podpisovanja izvršnih... Preberi več

Komisija za dodelitev prikazovalnikov hitrosti odločala o vlogah občin

Kategorija: Redarji / SPV

Agencija RS za varnost v cestnem prometu (AVP) je skupaj s podjetjema Intermatik d.o.o in Sipronika d.o.o. pripravila razpis za brezplačen letni najem 15 merilnikov hitrosti, z namenom opozoriti voznike k strpnejši vožnji ter izboljšati prometno varnost na najbolj prometnih območjih v okolici šol in vrtcev in s tem prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. Na razpis... Preberi več