Month: avgust 2016

Vzpostavitev brezžičnega omrežja v občini

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica v zvezi z načinom vzpostavitve brezžičnega internetnega omrežja, ki bo turistom v kraju na voljo brezplačno (za omejen čas). Občino članico so zanimale izkušnje drugih občin z vzpostavitvijo brezžičnega interneta, predvsem pa: – ali je pri vzpostavitvi wifi omrežja šlo za javno zasebno partnerstvo – ali so… Preberi več

Pravno nasledstvo zadrug

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem glede pravnega nasledstva zadrug. V občini se namreč srečujejo z nepremičninami, pri katerih je v zemljiški knjigi kot lastnik vpisana »mlekarna«, »mlekarnica« oz. »mlekarska zadruga« s pridanim imenom naselja, ki so tako rekoč neznani lastniki, saj ne znajo opredeliti njihovega pravnega naslednika. Občina po… Preberi več

Oglaševanje tržnih ponudnikov na občinski spletni strani

  Na občino članico se je obračalo vedno več zasebnih tržnih ponudnikov z željo, da bi njihove ponudbe objavljali na uradni spletni strani občine (brezplačno). Občino članico je zanimalo ali druge občine oglašujejo ponudbe zasebnikov na svojih uradnih spletnih straneh in ali je ta storitev za podjetja plačljiva ali ne. Občine članice Skupnosti občin Slovenije… Preberi več