• Domov
  • Osnutek arhitekturne politike Slovenije

Ministrstvo za kulturo je pripravilo Osnutek arhitekturne politike Slovenije, kar je tudi eden od ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017. Pri pripravi so izhajali iz resolucije Sveta o arhitekturni kakovosti iz leta 2001, ki predvideva krepitev prizadevanj za vključitev arhitekture, še zlasti njene kulturne razsežnosti, v vse politike, posebej tiste, ki so povezane z gospodarsko in socialno kohezijo. V delih, kjer je takšna struktura ukrepov, da so za razvoj in prenovo mest zagotovljena evropska sredstva, so se opirali tudi na cilje nove evropske perspektive – operativni načrt 2014-2020.

Vabimo vas, da do 16.9.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete vaša mnenja, stališča in pripombe oz. priporočila za izboljšavo.