• Domov
  • Osnutek NUV II in program ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo poslalo Okoljsko poročilo za osnutek NUV II in za osnutek Programa ukrepov za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 – 2021. Celotno gradivo je objavljeno tukaj.

Prosimo vas, da nam vaša mnenja in pripombe posredujete do petka, 9. septembra 2016, na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si z namenom posredovanja usklajenih pripomb občin članic.