• Domov
  • Predlog Zakona o spremembah Zakona o organiziranosti in delu v policiji

Ministrstvo za notranje zadeve nam je v obravnavo posredovali Predlog za Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki si ga v celoti lahko preberete na tej povezavi.

V predlogu zakona je posebej potrebno izpostaviti 29. člen predloga (ki spreminja 86. člen veljavnega zakona), ki spreminja pravice ožjih družinskih članov po smrti policista. Predlagani člen navaja, da se bo med drugim družinskim članom omogočilo:

  • psihološka pomoč in podpora ob smrti policista;
  • štipendiranje otrok in posvojencev, ki se šolajo v osnovni in srednji šoli, ter študentov, vendar ne dlje kakor do leta, v katerem dopolnijo 27 let starosti;
  • prednost pri vpisu v dijaški oziroma študentski dom;
  • kritje stroškov šolske malice oziroma bonov za študentsko prehrano;
  • prednost pri vpisu v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo in zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna;
  • povračilo stroškov javnega vrtca, zasebnega vrtca s koncesijo ali zasebnega vrtca, ki se financira iz občinskega proračuna;
  • brezplačno svetovanje in nudenje informacij v zvezi z urejanjem zadev, povezanih s smrtjo policista;
  • prednost pri zaposlitvi brezposelnega zakonca, zunajzakonskega partnerja, partnerja iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroka ali posvojenca v policiji pod pogojem, da izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta, določene v 44. členu tega zakona;
  • brezplačna uporaba počitniških zmogljivosti ministrstva deset let po smrti policista, in sicer sedem dni v letu.

Prosimo vas, da nam vaše predloge in stališča o predlaganem posredujete najkasneje do 12. avgusta na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: