• Domov
  • Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju vzajemnosti – ZUVza-1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pristopilo k pripravi sprememb predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, ki bi jih bilo treba sprejeti glede na izkušnje in opažanja ministrstva pri izvajanju določb tega zakona ter upoštevaje spremembe v pravni ureditvi glede pravic tujcev pri pridobivanju lastninske pravice na nepremičninah v Republiki Sloveniji. Glavni cilji predloga zakona so uskladitev veljavnega zakona z ostalimi predpisi, odprava nekaterih administrativnih obremenitev ter racionalizacija postopka ugotavljanja vzajemnosti, ki bo omogočila hitrejše in enostavnejše uveljavljanje pravic strank.

Besedilo predloga zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge, stališča posredujete najkasneje do srede, 24.8.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.