• Domov
  • Arhiv za september, 2016

Mesec: september 2016

Odziv SOS na potrditev besedila Strategije razvoja lokalne samouprave

Maribor, 30.9.2016 – Na včerajšnji seji Vlade RS je bilo sprejeto besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. “Strategija ni usklajena niti z enim združenjem. To je vladna strategija, ki je premalo ambiciozna in je pravzaprav povzetek obstoječega stanja. Je premalo določna glede pokrajin in nalog, ki presegajo posamezne občine in… Preberi več

Pojasnilo DURS glede bonitet ob promociji zdravja na delovnem mestu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu ter da mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. V ta namen je delodajalec dolžan pisno oceniti tveganja, katerim so oziroma bi lahko bili delavci izpostavljeni pri svojem… Preberi več

Oprostitev plačila upravne takse za naročnike po pravilih o javnem naročanju

Ministrstvo za javno upravo je podalo obrazložitev glede brezplačne/plačljive izdaje potrdila o namenski rabi zemljišča za elektro podjetja, ki v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja, potrebujejo potrdila o namenski rabi, pri tem pa se sklicujejo na tretji odstavek 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in deveto točko 23. člena ZUT, ter s tem uveljavljajo taksno… Preberi več

Zakon o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerim se spreminja 23. člen ZKZ, na način, da se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo uvrsti na 2. mesto med predkupnimi upravičenci pri uveljavljanju predkupne pravice za nakup kmetijskih zemljišč. Besedilo predloga sprememb… Preberi več

Osnutek Uredbe o načrtih upravljanja voda

Prejeli smo obvestilo MOP, da se je z dnem 21. 9. 2016 začela javna obravnava osnutka Uredbe o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021, dostopna na spletni strani: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda/ ali: Osnutek NUV II VO Jadransko morje(.doc, .pdf) Osnutek NUV II VO Donava(.doc, .pdf) Osnutek NUV II… Preberi več

Zeleni turizem – so prireditve z manj odpadki mogoče?

Na SOS smo prejeli vabilo Ekologov brez meja, ki utegne zanimati številne organizatorje prireditev, zato ga objavljamo na spletnih straneh in vabimo občine, da razširijo novico, svojim zainteresiranim deležnikom: Turizem je četrta največja globalna industrija, ki kljub občasnim pretresom neprekinjeno narašča, in tudi v Sloveniji predstavlja uspešno in rastočo gospodarsko panogo. Obstoječi trendi gredo v… Preberi več

Priporočila MIZŠ – Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravilo priporočila (podrobnejša pojasnila) o obračunu povračila stroškov prevoza zaposlenemu na delo in iz dela, katera so prejeli vsi zavodi na področju vzgoje in izobraževanja. Menimo, da je informacija koristna tudi za občine, ki financirajo vrtce, zato si na tej povezavi lahko preberete priporočila: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/okroznice_za_vrtce/

Po tretjem krogu pogajanj za financiranje občin še vedno razhajanja med vladno in občinsko stranjo

Ljubljana, 19.9.2016 – v prostorih ministrstva za finance je potekal tretji krog pogajanj za financiranje občin v letih 2017 in 2018, kjer so pogajalci vladne in občinske strani preverili možnosti za podpis Dogovora o višini povprečnine. Na današnjih pogajanjih o financiranju občin v letih 2017 in 2018 je mag. Mateja Vraničar Erman uvodoma predstavila predlog… Preberi več

Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo

V četrtek, 15. septembra 2016 je Vlada RS skupaj s partnerji, med njimi tudi Skupnostjo občin Slovenije organizirala posvet naslovom Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo. V imenu Skupnosti občin Slovenije je udeleženke in udeležence pozdravil Andrej Čas, član predsedstva SOS in župan Mestne občine Slovenj Gradec. Povedal je, da trajnostna prihodnost lokalnih skupnosti danes ni… Preberi več