Month: september 2016

Sestanek s predsednikom Državnega zbora na temo pravice do pitne vode v ustavi

Predstavnika Skupnosti občin Slovenije Leo Kremžar in Jasmina Vidmar sta se v imenu SOS udeležita sestanka s predsednikom Državnega zbora, dr. Milanom Brglezom in poslancem SMC Mitjo Horvatom, članoma Ustavne komisije. Predstavnikom Državnega zbora je bilo predstavljeno stališče občin, ki samemu vpisu pravice do pitne vode v ustavo ne nasprotujejo, izpostavili pa smo nekaj ključnih... Preberi več

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020

Vlada RS je na 103. redni seji sprejela besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 (besedilo najdete TUKAJ). Besedilo je nastajalo skoraj dve leti, k javni razpravi so bile povabljene občine, njihova združenja, ministrstva, politične stranke, zbornice, nevladne organizacije, poslanci Državnega zbora, državni svetniki, pa tudi fakultete in inštituti ter preko državnega... Preberi več

2. seja Komisije za prostor pri SOS

V četrtek, 29.9.2016, so se v Ljubljani na temo predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) zbrali članice in člani komisije za prostor pri SOS in posebej vabljeni k točki glede sistemskih priporočil za odmero NUSZ. Na podlagi izvedenega posveta glede predloga ZMVN-1, ki ga je predhodno organiziralo Ministrstvo za finance v sodelovanju z vsemi tremi... Preberi več

Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)

Skupnost občin Slovenije objavlja Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718). S predlaganim zakonom se, poleg vsebin za katere že ZJF določa, da jih je treba urediti v predlaganem zakonu, ureja še: poraba in vračila namenskih sredstev EU, predplačila, financiranje ustanov, posebnosti z upravljanjem in prodajo finančnega premoženja, povprečnina in zagotavljanje... Preberi več

5. zmenek z zdravjem

Projektni partnerji v sklopu projekta Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce, smo 27. septembra 2016 organizirali 5. zmenek z zdravjem. Dogodek je potekal na primorskem, kjer so se udeleženke in udeleženci po zdravem zajtrku najprej seznanili z aktivnostmi projekta ter do sedaj izvedenimi delavnicami in izobraževanji ter zakonskimi obveznostmi in... Preberi več

Informativni posvet glede predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ( ZMVN-1)

V sredo, 21. septembra 2016, je potekal informativni posvet na temo Predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki so ga organizirali Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF). Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) se nahaja v javni razpravi in v medresorskem usklajevanju,... Preberi več

Sestanek z MNZ o operacionalizaciji kontingentnega načrta

V petek 23. septembra je na MNZ potek sestanek na katerem so lokalnim skupnostim predstavili zadnje informacije in ocene povezane z migracijami. Na sestanku so predstavniki MNZ izpostavili, da so občine kot največjo pomanjkljivost navajale šibko oziroma prepočasno komunikacijo med MNZ-jem in lokalnimi skupnostmi. Zato so na MNZ obljubili, da bodo izboljšali komunikacijo tako z lokalnimi... Preberi več

Predstavnik SOS o pooblastilih občinskih redarjev

Predsednik Komisije za občinsko redarsko službo Boštjan Omerzel se je udeležil oddaje 24ur Zvečer na temo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu. V oddaji je bilo predstavljeno delo občinskih redarjev in potreba po ureditvi anomalij v zakonu, ki so se pokazale pri uveljavljanju zakona v praksi. Celoten prispevek si lahko ogledate na spodnji povezavi.... Preberi več

Sestanek na FURS glede nedavčnih terjatev

Kategorija: Redarji

V četrtek 22. septembra, je na FURS-u potekal sestanek na temo nedavčnih terjatev. Uvodoma smo izpostavili uspešno delovanje FURS-a, saj so se izterjana sredstva iz 20% (ko so bile izterjave še na DURS-u) povečala na več kot 50%. Prav zaradi uspešno izterjanih sredstev, pa se je povečal tudi procent plačnikov prekrškov. Tema pogovora so bile tudi težave in... Preberi več

Kolesarska pot “Evropska Amazonka” tudi čez Slovenijo

Iz Zveze Alpe-Jadran smo prejeli obvestilo o aktivnostih za vzpostavitev kolesarske poti, ki se bo razvila na območju načrtovanega čezmejnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava med Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo. Bodoče petdržavno UNESCO biosferno območje Mura-Drava-Donava (TBR MDD), poznano tudi kot »Evropska Amazonka« (AOE), pokriva površino okoli 1 milijona hektarjev ter povezuje 700 km toka... Preberi več