• Domov
  • Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo

V četrtek, 15. septembra 2016 je Vlada RS skupaj s partnerji, med njimi tudi Skupnostjo občin Slovenije organizirala posvet naslovom Gradimo partnerstvo za zeleno gospodarstvo.

img_1809

V imenu Skupnosti občin Slovenije je udeleženke in udeležence pozdravil Andrej Čas, član predsedstva SOS in župan Mestne občine Slovenj Gradec. Povedal je, da trajnostna prihodnost lokalnih skupnosti danes ni več vprašanje, vprašanje je, kako v kompleksnih okoliščinah oblikovati politike in izvajati ukrepe, da bi zagotovili največjo možno učinkovitost procesov ter blaginjo in srečo sedanjim ter prihodnjim rodovom. Občine skrbijo za varstvo temeljnih naravnih virov, kot so tla, zrak, voda. Prav tako skrbijo za odpadke, načrtujejo prostorski razvoj, omogočajo pogoje za gospodarski razvoj in izvajajo naloge s področja gostinstva, turizma, kmetijstva in še bi lahko naštevali. Za to, da bi rešili različne izzive in obvladali hitre spremembe morajo biti občine učinkovite, sposobne doseči boljše rezultate z manj sredstvi, biti morajo pametne. Pri tem pa se soočajo s številnimi izzivi, od globalnih hitrih spremembah delovanja in potreb sodobne družbe tudi z omejenimi proračuni in preobsežno zakonodajo, ki niža stopnjo samouprave in zmožnost oblikovanja lokalnih politik prilagojenih lokalnim specifičnim potrebam.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik je povedal, da je zeleno gospodarstvo dolgoročna strateška usmeritev Slovenije in po njegovi oceni je priložnost za razvoj novih tehnologij in storitev, za odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri in razvoj slovenskega znanja. Zanj je zeleno gospodarstvo tudi priložnost za rast gospodarstva in krepitev mednarodne konkurenčnosti ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi.

Slapnik je dejal, da je vlada oktobra lani sprejela okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo. Kot glavne cilje tega prehoda je opredelil zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva, proizvodnjo izdelkov z večjo dodano vrednostjo, povečanje samooskrbe z energijo in večanje energetske učinkovitosti, zagotavljanje kakovosti bivalnega in delovnega okolja ter kreiranje novih delovnih mest.

mos2016

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti je ocenil, da ima ministrstvo zelo pomembno vlogo v zelenem gospodarstvu, ki se temelji na industrijskem sistemu in trajnostni zasnovi. Postregel je tudi s podatkom, da je ministrstvo prek javnega razpisa podprlo pet projektov s področja zelenega gospodarstva, za katere bo zagotovilo tudi štiri milijone evrov.

Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša pa je spregovorila o potencialih kmetijstva in gozdarstva v zelenem gospodarstvu. Kot je dejala, vpetost gozdov v slovensko podeželje predstavlja priložnost za razvoj kmetijstva in gozdarstva. Meni tudi, da se slovensko kmetijstvo mora razvijati trajnostno, bistvenega pomena pa je tudi trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Osnovna načela gospodarjenja z gozdovi, tako Strniša, so trajnost, večnamenska raba in sonaravna rast. Po njenih besedah gozdno-lesna veriga že sedaj v veliki meri prispeva k zelenemu gospodarstvu.

Video: