• Domov
  • Odziv SOS na potrditev besedila Strategije razvoja lokalne samouprave

Maribor, 30.9.2016 – Na včerajšnji seji Vlade RS je bilo sprejeto besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. “Strategija ni usklajena niti z enim združenjem. To je vladna strategija, ki je premalo ambiciozna in je pravzaprav povzetek obstoječega stanja. Je premalo določna glede pokrajin in nalog, ki presegajo posamezne občine in premalo posvečena regionalnemu povezovanju s ciljem razvoja”, poudarja predsednik Skupnosti občin Slovenije, Bojan Kontič.

Besedilo je nastajalo skoraj dve leti, v času pogovorov pa so predstavniki Skupnosti občin Slovenije vseskozi opozarjali, da je sicer mogoče zaznati določen napredek pri oblikovanju tega akta, žal pa strategija ne rešuje nekaterih ključnih vprašanj lokalne samouprave in je premalo ambiciozna. Ključnega vprašanja regionalizacije oziroma oblikovanja drugega tira lokalne oblasti, se strategija sploh ne dotika. Prav tako krepitev vloge funkcionalnih regij ne more nadomestiti funkcije pokrajin. Strategija ne obravnava ključnih vprašanj financiranja občin, predvsem ne rešuje vprašanja skupnega obsega primernih sredstev za izvajanje obveznih nalog niti ne rešuje vprašanja ustreznosti strukture financiranja občin.

Iz navedenih razlogov je Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije predlagalo Ministrstvu za javno upravo, da dokumenta še ne posreduje v sprejemanje na Vladi RS, pač pa ga glede na podane pripombe dopolni in uskladi s skupnostmi občin. Resorno ministrstvo, ki bi naj skrbelo tudi za lokalno samoupravo v Sloveniji, se na pripombe in priporočila skupnosti občin ni odzvalo in Vladi RS v obravnavo posredovalo neusklajen dokument. Tako je Slovenija dobila le še dodaten strateški dokument brez ključnih rešitev za napredek tega področja.


Nazadnje posodobljeno: