• Domov
  • Arhiv za september, 2016

Mesec: september 2016 - stran 2 od 2

Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije

Ministrstvo za okolje in prostor je v tiskani in elektronski obliki izdalo Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije. To je pomembna strokovna podlaga in spremni dokument za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Je rezultat prizadevanja za vzpostavitev sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja, ki je ena od ključnih aktivnosti MOP (Direktorat za prostor, graditev in stanovanja) in… Preberi več

Osnutek Uredbe o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli osnutek Uredbe o metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju državnih ceste in javne železniške infrastrukture.   Pripombe in predloge nam prosim posredujte najkasneje do petka 30. 9. 2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. Predlog uredbe in priloge se nahajajo na spodnjih povezavah: vladno gradivo Uredba priloga-1 priloga-2… Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti,… Preberi več

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo. Predlog uredbe uvaja določbe, da bo kmetijskim gospodarstvom omogočeno, da v letošnjem letu ukrep uveljavljajo tudi za jabolka letnika 2015. Besedilo osnutka najdete TUKAJ. Ministrstvo pojasnjuje,… Preberi več

Predlog Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živil iz PRP 2014-2020

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živil iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da predlog pregledate in nam morebitne pripombe posredujete najkasneje do četrtka, 15.9.2016 do 12.00 ure na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Izjava za javnost po 12. seji Predsedstva SOS

Velenje, 7.9.2016 – v prostorih Mestne občine Velenje je potekala 12. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Predsedovanje največje reprezentativne organizacije je dosedanji predsednik dr. Ivan Žagar predal Bojanu Kontiču, županu Mestne občine Velenje, ki bo to funkcijo opravljal naslednjih 16 mesecev. Na temo usklajevanja sistemskih priporočil za ureditev sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)… Preberi več

Predsedstvo SOS o projektu Greens

Na seji Predsedstva SOS, ki je potekala 7. 9. 2016 v Velenju je bil predstavljen tudi projekt GreenS, ki vključuje 14 partnerjev iz 8 držav članic EU, iz Slovenije Skupnost občin Slovenije in LEA Pomurje, ki so se projektu priključili zaradi ugotovitve, da se veliko javnih naročnikov sooča s precejšnjimi dilemami in težavami pri izvajanju… Preberi več

Vabilo medijem na 12. sejo Predsedstva SOS

Obveščamo vas, da bo v sredo, 7.9.2016, s pričetkom ob 09.00 uri, v veliki sejni dvorani Mestne občine Velenje, potekala 12. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Na 12. seji predsedstva bo dosedanji predsednik SOS, dr. Ivan Žagar predal predsedstvo organizacije županu Bojanu Kontiču, sicer tudi predsedniku sekcije mestnih občin. Poleg predaje predsedovanja Skupnosti občin Slovenije… Preberi več