• Domov
  • Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije

Ministrstvo za okolje in prostor je v tiskani in elektronski obliki izdalo Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije. To je pomembna strokovna podlaga in spremni dokument za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Je rezultat prizadevanja za vzpostavitev sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja, ki je ena od ključnih aktivnosti MOP (Direktorat za prostor, graditev in stanovanja) in je večinoma potekala v okviru transnacionalnega projekta Attract – SEE (Ocena privlačnosti območij v Jugovzhodni Evropi). Poročilo je nastajalo skozi daljše obdobje, zaključeno je bilo v letu 2015. Pri pripravi Poročila so bili preučeni različni družbeni, okoljski in gospodarski kazalniki, katerih uporaba omogoča kontinuirano spremljanje stanja, procesov in sprememb v prostoru.

Do poročila lahko dostopate s klikom tukaj