• Domov
  • Zakon o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerim se spreminja 23. člen ZKZ, na način, da se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo uvrsti na 2. mesto med predkupnimi upravičenci pri uveljavljanju predkupne pravice za nakup kmetijskih zemljišč.

Besedilo predloga sprememb najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da vaše morebitne pripombe posredujete najkasneje do četrtka, 27.10.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.