• Domov
  • Zeleni turizem – so prireditve z manj odpadki mogoče?

Na SOS smo prejeli vabilo Ekologov brez meja, ki utegne zanimati številne organizatorje prireditev, zato ga objavljamo na spletnih straneh in vabimo občine, da razširijo novico, svojim zainteresiranim deležnikom:

Turizem je četrta največja globalna industrija, ki kljub občasnim pretresom neprekinjeno narašča, in tudi v Sloveniji predstavlja uspešno in rastočo gospodarsko panogo. Obstoječi trendi gredo v smer trajnostnega turizma, tudi v povezavi z dobro ohranjeno naravo ter bogato kulturno dediščino, po čemer je Slovenija prepoznana v Evropi in širše.

Zato je pomembno, da gostom pokažemo, kako te danosti ohranjamo in zanje skrbimo. Turizem namreč po drugi strani velja za industrijo, ki porabi veliko virov in ustvari 14 % vseh komunalnih odpadkov na globalni ravni.

Ena od priložnosti, ki jo turistični delavci prepoznavnih zelenih destinacij navajajo kot eno večjih in neizkoriščenih priložnosti za izboljšanje kvalitete na eni in znižanje stroškov na drugi, so prireditve in dogodki.

Imamo možnost, da se skupaj naučimo ozeleniti tudi:

  • krajevne praznike in prireditve
  • kulturne, športne in kulinarične festivale
  • društvena srečanja in veselice
  • vsak drug manjši dogodek.

Zato vas vabimo na prve tovrstne delavnice pri nas – DELAVNICE ZA ORGANIZATORJE PRIREDITEV NA POTI DO DRUŽBE BREZ ODPADKOV.

Delavnica bosta dve:
•    na VRHNIKI, 27. septembra 2016 ob 16h >>VABILO VRHNIKA<<
•    v VELENJU, 4. oktobra 2016 ob 16h >>VABILO VELENJE<<

Več informacij v priloženih vabilih in na info@ocistimo.si ali 040 255 433.

flyer