• Domov
  • Kako bodo spremembe na področju javnih financ vplivale na občinske proračune

20161027_104813Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s predstavnicama Ministrstva za finance organizirala seminar na temo sprememb in izhodišč na področju javnih financ ter njihovega vpliva na financiranje občin in posrednih proračunskih uporabnikov ter na pripravo proračunov. Namreč tako Zakon o fiskalnem pravilu kot predlog ZIPRS1718 vplivata na financiranje občin v prihajajočih letih 2017 in 2018. Zakon o fiskalnem pravilu določa, da se v okviru določi ciljni skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov občinskih proračunov (in sicer ciljni saldo v letih 2017, 2018, 2019 je 0, najvišji obseg izdatkov pa bi bil: 2017: 1,992 mio EUR, 2018: 2,117 mio EUR in 2019: 2,115 mio EUR). Na podlagi predloga ZIPRS1718 pa se uvajajo novosti glede višine povprečnine in uporabe zbranih presežkov iz preteklih let občin ter glede uporabe in vplačila presežkov iz preteklih let javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov. Udeležencem so bile predstavljene še druge novosti, ki jih predvideva predlog zakona (katerega besedilo pa še ni dokončno) . V drugem delu je potekala predstavitev na temo priprave in izvrševanja načrtov razvojnih programov ter investicijske dokumentacije. Udeležencem je bil predstavljen zakonski okvir, pomen investicijske dokumentacije, razvoj UEM ter izvajanje, težave pri pripravi in izvrševanju projektov v NRP.

 


Nazadnje posodobljeno: