• Domov
  • Občine in NVO o javnem financiranju programov nevladnih organizacij na lokalni ravni

V četrtek, 27.10.2016 je v Ljubljani potekal posvet v organizaciji CNVOS in Skupnosti občin Slovenije na temo javnega financiranja programov nevladnih organizacij na lokalni ravni. Posvet je bil namenjen izmenjavi izkušenj in dobrih praks o različnih vidikih izvajanja javnih razpisov ter seznanitvi s pravnimi okvirji javnega financiranja kot tudi s pogledi nevladnega sektorja na javno financiranje. Skupaj s predstavniki Ministrstva za finance, predstavniki MO Kranj, MO Maribor, MO Novo mesto, Občine Postojna in Logatec ter predstavniki CNVOS smo osvetlili najpogostejše dileme pri financiranju programov nevladnih organizacij v občinah, pravne podlage pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj, javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2016, možnostih predplačila in o pravnih podlagah zanj, primer večletnega financiranja NVO v MO Novo Mesto, sofinanciranje s prostovoljskim delom, uvajanje sprememb v javne razpise z vključevanjem NVO v občini Postojna, uporabo e-orodij pri izvajanju javnih razpisov na primeru občine Logatec ter spremljanju in vrednotenju financiranih programov in projektov.