• Domov
  • Arhiv za november, 2016

Month: november 2016

Načrt in program namakanja do leta 2020 z OP

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javno razgrnitev predloga načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 ter Okoljskega poročila za načrt in program. Priloge najdete… Preberi več

Vabilo medijem na 13. sejo Predsedstva SOS

Obveščamo vas, da bo v sredo, 30. novembra 2016, s pričetkom ob 9.30 uri, v športni dvorani Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, potekala 13. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki bo posvečena novi prostorski in gradbeni zakonodaji, obravnavi tematike pametnih skupnosti in stališčem občin do lekarniške dejavnosti. Obravnava, predvsem gradbene in prostorske zakonodaje je… Preberi več

Predlog Zakona o nevladnih organizacijah

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil v medresorsko usklajevanje dan predlog Zakona o nevladnih organizacijah, ki ga najdete na tej povezavi. Cilji zakona so: opredeliti kriterije, kdaj se določena organizacija šteje za nevladno organizacijo in s tem v slovenski pravni red vnesti enotno definicijo tega pojma, celostno urediti pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu… Preberi več

Obvestilo MJU – Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Ministrstvo za javno upravo je podalo obvestilo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju Uredba), ki so bile objavljene v Uradnem listu RS 70/16 dne 11.11.2016. Celotni dopis si lahko preberete tukaj. Ministrstvo za javno upravo v dopisu tudi navaja, da bo pripravilo… Preberi več

Priročnik za učenje in igro v gozdu

V nasprotju z običajnim poukom v zaprtem prostoru, ki ga pogosto spremljajo pasivnost, nezainteresiranost, nemotiviranost, se pri pouku v naravi lahko srečamo z navdušenjem, zanimanjem, sodelovanjem. Seveda pa so potrebne ustrezne metode, tako za premagovanje strahu in za varnost, kot za obravnavanje snovi. Pobližje se z njimi lahko seznanite v Priročniku za učenje in igro… Preberi več

Predlog Zakona o probaciji

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo predlog Zakona o probaciji. Cilj, ki ga zasleduje predlagan zakon je vzpostavitev probacije kot dela sistema izvrševanja kazenskih sankcij. Ključni elementi probacije so: obravnava storilca kaznivega dejanja v skupnosti, kjer živi; izven institucionalna obravnava storilca kaznivega dejanja, za katerega je podana ocena, da ga ni potrebno… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Skupnost občin Slovenije je prejela v strokovno usklajevanje Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) s krajšo uvodno obrazložitvijo. S predlogom se uveljavlja štiri bistvene spremembe zakona, ki se nanašajo na: obseg veljavnosti zakona v razmerju do drugih zakonov, ki urejajo podobne institute kot ZIntPK, postopke, ki jih vodi… Preberi več