Month: november 2016

Odločba Ustavnega sodišča RS glede povprečnine

Kategorija: Pravosodje

Obveščamo vas, da je bila dne, 29.11.2016, objavljena Odločba Ustavnega sodišča, v kateri je Ustavno sodišče odločalo o zahtevi Mestnih občin za presojo določb Zakona o financiranju občin, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za določitev povprečnine.

Sestanek delovne skupine za certifikat Branju prijazna občina

Kategorija: Družba/Mladina / Kultura

V torek, 29.11.2016 je potekal sestanek delovne skupine za oblikovanje podlag za »certifikat Branju prijazna občina«, kateremu se je priključila tudi Skupnost občin Slovenije. Sestanek je bil namenjen potrditvi predhodno pisno usklajevanjih predlogov za vzpostavitev meril in kriterijev za doseganje tega naziva in uskladitvi časovnega načrta projekta, ki bo objavljen predvidoma v mesecu februarju. Glavni... Preberi več

Delovna skupina za pametno javno naročanje

Predsedstvo SOS se je na 12. redni seji, ki je potekala 7.9.2016 – v prostorih Mestne občine Velenje seznanilo s stanjem na projektu Greens. Za učinkovito spremljanje in izvajanje tako projektnih aktivnosti, kot tudi izven projektnih aktivnosti s področja javnih naročil občin članic SOS, je predlagalo ustanovitev delovne skupine za Pametno javno naročanje. Ustanovni sestanek... Preberi več

Webinar “Lokalno, lepo … pametno”

V četrtek 24.11.2016 so DOBA Fakulteta, Skupnost občin Slovenije in FLAPAX organizirali brezplačni webinar na temo pametnih mest in skupnosti. SOS je predhodno občine povprašal o izkušnjah občinskih uslužbencev s spletnim usposabljanjem in odgovori občin so bili zelo različni. Kljub številnim odgovorom, da s tovrstnim on-line usposabljanjem nimajo izkušenj se je webinarja aktivno udeležilo več... Preberi več

Digitalna koalicija Slovenije – digitalna.si

11. vrha slovenskega gospodarstva, ki je potekal v znamenju digitalizacije 24. 11. 2016 na Bledu, se je udeležil tudi predsednik SOS, Bojan Kontič. Na dogodku je bila podpisana Izjava o vzpostavitvi in sodelovanju v Slovenski digitalni koaliciji digitalna.si. Podpisniki si bodo v prizadevali za pospešeno digitalno preoblikovanje Slovenije in njenega gospodarstva, za usklajevanje ukrepov za... Preberi več

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV

Kategorija: Nekategorizirano

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila. Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV! Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni... Preberi več

Usklajevanje Ocene ogroženosti občin pred poplavami

V četrtek 17. novembra je v prostorih URSZR potekalo usklajevanje Ocene ogroženosti občin pred poplavami. Na poziv URSZR smo na Skupnosti občin Slovenije posredovali pripombe in predloge za spremembo ocene ogroženosti. Ključne pripombe, ki smo jih posredovali so bile: V predlogu ocene ogroženosti manjkajo občine, v katerih so se v zadnjih letih pojavljale večje poplave.... Preberi več

Transparentnost osnovnih aktov občin in občinskih proračunov ter njihova objava na svetovnem spletu

Skupnost občin Slovenije objavlja obvestilo Ministrstva za javno upravo glede transparentnosti osnovnih aktov občin in občinskih proračunov ter njihova objava na svetovnem spletu. V dopisu ministrstvo predlaga poenoteno objavo aktov občin na vstopni spletni strani občine v posebni rubriki “Splošni akti občine”. Dopis si lahko preberete TUKAJ.  

27. Posvet Poslovanje z nepremičninami

Kategorija: Nepremičnine / Prostor

V četrtek, 10.11., in v petek, 11.11.2016 je v Portorožu potekal tradicionalni 27. posvet z naslovom Poslovanje z nepremičninami, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije in soorganizatorji, med katerimi je bila tudi Skupnost občin Slovenije. Posvet je bil namenjen predvsem pregledu in oceni razmer na stanovanjskem in nepremičninskem področju v državi. Prvi dan posveta... Preberi več