• Domov
  • Devet koristi kohezijske politike za Evropo

Časi, v katerih se je izvajala kohezijska politika 2007–2013, so bili zahtevni. Evropo je prizadela gospodarska in finančna kriza, ki je omejila javne naložbe, zato so sredstva kohezijske politike postala še pomembnejša za rast in ustvarjanje delovnih mest. Neodvisna strokovna ocena financiranja v obdobju 2007–2013 je pokazala, da so naložbe kohezijske politike ustvarile pozitivne, oprijemljive rezultate – od ustvarjanja delovnih mest do pozitivnega vpliva na razlike med regijami in povečanja BDP. Devet koristi kohezijske politike za Evropo lahko preberete v tej publikaciji.