• Domov
  • Načrt in program namakanja do leta 2020 z OP

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javno razgrnitev predloga načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 ter Okoljskega poročila za načrt in program.

Priloge najdete na sledečih povezavah:

Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020
Okoljsko poročilo
Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja
Mnenje o ustreznosti

Vljudno vas naprošamo za vaše komentarje z obrazložitvami najkasneje do petka, 23.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.