• Domov
  • Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v javno razpravo in medresorsko obravnavo podalo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, katerega besedilo najdete na tej povezavi.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se predvsem sledi ustavni odločbi in odpravi ugotovljene protiustavnosti. Skuša se poenostaviti postopek glede pridobivanja osebnih podatkov zaradi potreb organov pri odločanju in izvajanju nalog na stanovanjskem področju. S spremembo se predlaga tudi izenačitev vseh najemnikov v neprofitnih stanovanjih tako, da za vse velja možnost preverjanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do srede, 9.11.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da jih bomo lahko usklajene posredovali v roku (do 11.11.2016) na MOP.