Mesec: november 2016 - stran 2 od 2

Financiranje občin – Sporočilo MF

Kategorija: Finance

Skupnost občin Slovenije  je s strani Ministrstva za finance prejela sporočilo glede financiranja občin v letih 2017 in 2018. Gre za odgovor oziroma sporočilo ministrstva na stališča skupnosti in združenj občin izraženih na pogajanjih z ministrstvom. Prejeto sporočilo si lahko preberete TUKAJ.

Novica s konference »Najlepše vasi v Mediteranu«

Predstavnik SOS, zaposlen v Občini Piran se je udeležil 4. mednarodne konference »Najlepših vasi na Mediteranu«. Poleg Slovenije so bili na konferenci tudi predstavniki delegacij iz Španije, Grčije, Malte, Italije, Palestine in Jordanije. V drugem delu konference dne 29.10. je predstavil Slovenijo kot majhno Sredozemsko državo, ki skriva tisoče zanimivih kulturno naravnih bogastev. Omenil je... Preberi več

Predlog Pravilnika o izdelavi ocen ogroženosti

Uprava za zaščito in reševanje je pripravila predlog Pravilnika o izdelavi ocen ogroženosti. Do sedaj je bilo objavljeno samo Navodilo o pripravi ocene ogroženosti, sedaj pa so se na URSZR odločili, da bodo navodilo spremenili v Pravilnik. Tako bodo navedbe tudi za občine po novem zavezujoče. Vaše pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje... Preberi več

Posvet o Predstavitvi pravilnika o rednem vzdrževanju cest in odškodninski odgovornosti občin

Kategorija: GJS

V sredo 9. novembra je v prostorih Austria Trend Hotela potekal posvet, na katerem je predstavnik Direkcije za ceste predstavil Pravilnik o rednem vzdrževanju cest. V prvem delu predavanja so udeleženci slišali napotke kako ustrezno skrbeti za občinske ceste in na kaj morajo občine paziti pri izvajanju zimske službe. Nepravilno izvajanje zimske službe lahko med... Preberi več

Dan slovenske hrane 2016 – Podpora projektu Tradicionalni slovenski zajtrk

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letos že peto leto obeležuje dan slovenske hrane. Ta dan bo letos tretji petek v novembru, torej 18. novembra. MKGP bo skupaj s partnerji tudi letos ta dan obeleževalo z aktivnostmi, ki vzpodbujajo delovanje vsakega posameznika v smeri lokalne samooskrbe. Ena od teh aktivnosti je tudi dobro poznani vseslovenski... Preberi več

Ponovni poziv občinam, da postanejo območja brez TTIP

Kategorija: Politika in uprava

Kakor smo občine članice že obveščali, je Skupnost občin Slovenije na svoji septembrski seji Predsedstva SOS, obravnavalo pobudo za razglasitev slovenskih občin za »območja brez TTIP«, ki je bila podprta, občine pa smo pozvali, da na občinskih svetih na deklarativni ravni sprejmejo sklep o tem, da ne pristajajo na dogovore, ki bi izhajali ali izhajajo... Preberi več

Dopolnjen predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo danes še uradno s strani ministrstva prejeli predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Opozarjamo, da je predlog na koncu dopolnjen še s prilogo, in sicer z osnutkom Uredbe o o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, s katero se natančneje določajo postopki sprejemanja in... Preberi več

Nadaljevanje seje Ustavne komisije RS o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS

Ustavna komisija DZ je 3.11.2016 ob nadaljevanju prekinjene nujne seje potrdila predlog za vpis pravice do pitne vode v ustavo. V imenu SOS se je nadaljevanja seje Ustavne komisije udeležil Leo Kremžar, pooblaščeni zastopnik SOS na področju GJS. Zaključke seje je označil kot zadovoljive, saj po zadnji različici oskrbo prebivalstva z vodo zagotavlja država prek... Preberi več

Zbiranje primerov dobrih praks na področju vključevanja javnosti v oblikovanje politik na lokalni ravni

Kategorija: Družba/Mladina

Skupnost občin Slovenije se je na povabilo CNVOS vključila v projektno skupino, ki si prizadeva za oblikovanje minimalnih standardov za vključevanje javnosti v oblikovanje lokalnih politik. Za širok vpogled v raznolikost slovenskega lokalnega okolja ter podporo promociji vključevanja javnosti v oblikovanje lokalnih politik ter same koristi le tega, smo občine zaprosili, da nam na posebnem obrazcu posredujejo... Preberi več

V Državnem svetu posvetovanje o besedilu Ustavnega zakona

Kategorija: GJS

2.11.2016 je v Državnem svetu potekala skupna seja Interesne skupine lokalnih interesov in Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Seje sta se v imenu SOS udeležila predsednik SOS, Bojan Kontič in Leo Kremžar, pooblaščenec predsedstva SOS za področje GJS. Na seji sta predstavila kompromisne predloge SOS do vpisa pravice do pitne vode... Preberi več