• Domov
  • Predlog Zakona o nevladnih organizacijah

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil v medresorsko usklajevanje dan predlog Zakona o nevladnih organizacijah, ki ga najdete na tej povezavi.

Cilji zakona so:

  • opredeliti kriterije, kdaj se določena organizacija šteje za nevladno organizacijo in s tem v slovenski pravni red vnesti enotno definicijo tega pojma,
  • celostno urediti pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu za vse organizacije ne glede na njihovo pravno organizacijsko obliko in
  • pospešiti razvoj slovenskih nevladnih organizacij.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete do torka, 6.12.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.