• Domov
  • Predlog Zakona o probaciji

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo predlog Zakona o probaciji. Cilj, ki ga zasleduje predlagan zakon je vzpostavitev probacije kot dela sistema izvrševanja kazenskih sankcij.
Ključni elementi probacije so:

  • obravnava storilca kaznivega dejanja v skupnosti, kjer živi;
  • izven institucionalna obravnava storilca kaznivega dejanja, za katerega je podana ocena, da ga ni potrebno izločiti iz družbenega okolja,
  • naložitev določenih obveznosti oziroma nalog,
  • nudenje pomoči, podpore in odvračanje od ponavljanja kaznivih dejanj.

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da vaše morebitne pripombe oziroma stališča z utemeljenimi obrazložitvami posredujete najkasneje do srede, 21.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.