• Domov
  • Župani vse pogosteje žrtve nasilja

Županje in župani občin članic Skupnosti občin Slovenije so se že na zadnji seji predsedstva ob napadu na Škocjanskega župana Jožeta Kaplerja, mag. Mihe Ješeta, župan Občine Škofja Loka in Mirana Senčarja, župana MO Ptuj, ostro odzvali, saj se je ob napadih v zdravstvu pričelo kazati, da ljudje, zaradi osebnih življenjskih okoliščin, svoje stiske vse pogosteje rešujejo skozi nasilje nad nosilci javnih funkcij.
V Skupnosti občin Slovenije nasprotujemo vsakršnemu nasilnemu razreševanju sporov tako na lokalni kot katerikoli drugi ravni. Zavzemamo se za skupnosti, kjer je prostor za različnost, kjer lahko in morajo sobivati različni posamezniki in posameznice s svojimi mnogoterimi potrebami in pričakovanji. Bivanje v skupnosti pa seveda zahteva usklajevanje različnih in mnogoterih potreb in pričakovanj, pomeni sprejemanje kompromisnih rešitev, pomeni nenehen dialog in zahteva predvsem strpnost.
Ob nedavnem novem napadu na župana, tokrat na župana občine Črenšovci Antona Törnarja, smo v Skupnosti občin Slovenije prepričani, da je skrajni čas za skupno ukrepanje vseh pristojnih institucij in civilne družbe ter njihovega jasnega sporočila, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo. Da se v Republiki Sloveniji, v njenih občinah, javnih institucijah, v družinah in vseh drugih oblikah povezovanja in združevanja ljudi, nasilje ne tolerira. Brez tega jasnega sporočila in skupne zaveze za delovanje v smeri nenasilne komunikacije se lahko nasilje nad nosilci javnih funkcij samo še širi in veča.


Nazadnje posodobljeno: