• Domov
  • Arhiv za december, 2016

Month: december 2016

Osnutek Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek osnutek Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov. Osnutek uredbe najdete TUKAJ. Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujte najkasneje do četrtka, 19.1.2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, katerega cilje je izvajalcu univerzalne storitve omogočiti bolj prilagodljivo spreminjanje in optimiziranje poštnega omrežja zlasti zaradi zagotavljanja dolgoročno vzdržne univerzalne poštne storitve. S predlaganimi spremembami se želi zagotoviti bolj uravnoteženo obravnavo različnih oblik… Preberi več

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. Ministrstvo za okolje in prostor predlaga naslednje vsebinske spremembe: Ministrstvo lahko omeji število kandidatov, ki se usposabljanjo v posameznem letu. Prednost imajo kandidati, ki jih prijavi upravljavec zavarovanega območja ali ZGS in kandidati,… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Poglavitni cilj predloga je reorganizacija CSD-jev. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da nam vaša stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 10.2.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog družinskega zakonika

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je na Državnem zboru v obravnavi Predlog družinskega zakonika (DZ). Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da besedilo preučite in nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do torka, 17.1.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Ustavna presoja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti vložena

Ljubljana, 20.12.2016 – v prostorih Državnega zbora je potekala tiskovna konferenca ob vložitvi ustavne presoje Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Ustavno presojo je vložil Državni svet Republike Slovenije, na pobudo Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Mestne občine Ljubljana in posameznih izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ter Zveze društev upokojencev in Zveza… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil s strani poslanca predložen v Državni zbor Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja. Poglavitna novost, ki jo prinaša predlog zakona, je določitev primera, ko občina na svojem območju ni dolžna zgraditi oziroma vzpostaviti zbirnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Če je na območju… Preberi več

Javna predstavitev “Predloga določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji”

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da bo potekala javna predstavitev “Predloga določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji”, ki jo organizira Ministrstvo za okolje in prostor in bo potekala v sredo, 21. decembra 2016 s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Agencije RS za okolje (velika sejna soba 4. nadstropje) Vojkova 1b, Ljubljana. Vabilo najdete… Preberi več