Month: december 2016

Novela Zakona o financiranju občin – ZFO-1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da smo prejeli novelo Zakona o financiranju občin – ZFO-1, katera je pripravljena na podlagi Strategije razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020, ki vsebuje posebno poglavje o finančni avtonomiji občin. Besedilo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo za vaše stališče in predloge najkasneje do... Preberi več

Komisija SOS za turizem o predlogu zakona

Na pobudo SOS je v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v ponedeljek 19. decembra 2016 potekala seja komisije SOS za turizem z eno točko dnevnega reda, to je predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Sestanek je bil sklican z namenom izmenjave mnenj in stališč med občinami in pripravljavci zakonskih sprememb. V Sekretariat SOS... Preberi več

Kmalu vzorčna notranja pravila za vse občine

Kategorija: Informatika / Zakonodaja

Skladno z 18. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih je za vsako posamezno občino zavezujoč sprejem oziroma izdelava notranjih pravil, ki urejajo zajem, pretvorbo in hrambo gradiva v digitalni obliki. Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da ker je priprava in potrditev lastnih notranjih pravil za posamezno občino izjemno zahteven in dolgotrajen... Preberi več

Nov Osnutek Zakona o gasilstvu

S strani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek Zakona o gasilstvu. Osnutek zakona in njegove obrazložitve si lahko pogledate na spodnjih povezavah. Besedilo osnutka zakona se nahaja na tej povezavi. Kratko obrazložitev sprememb in dopolnitev ZGAS po členih se nahaja tukaj. Vaše pripombe in predloge za spremembo zakona prosim posredujte najkasneje do petka, 20.... Preberi več

Možnosti za financiranje projektov ZIR

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.   URSZR in SVRK predlagata, da se za... Preberi več

Tiskovna konferenca ob vložitvi ustavne presoje Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Kategorija: GJS

Danes, 20.12.2016, je v prostorih Državnega zbora potekala tiskovna konferenca ob vložitvi ustavne presoje Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Ustavno presojo je vložil Državni svet Republike Slovenije, na pobudo Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Mestne občine Ljubljana in posameznih izvajalcev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ter Zveze društev upokojencev in Zveza potrošnikov... Preberi več

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma – vprašalnik

Kategorija: Turizem

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Delo na projektu se je začelo konec novembra in bo končano junija 2017. Izvajalec strategije je Konzorcij, ki ga sestavljata Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (CPOEF) in Horwath HTL. Skupnost občin Slovenije je pripravljavce obvestila o delavnici za občine, posvečeno... Preberi več

Vlada o zadolževanju občin

Kategorija: Finance

Vlada se je seznanila s Poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2015 ter zadolženosti na dan 31.12.2015. Skupna zadolženost občin (občin in lokalnih pravnih oseb) se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 zmanjšala za 33,9 milijonov evrov in je konec leta 2015 znašala 865,3... Preberi več

Prenova strategije prostorskega razvoja

Kategorija: Prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je 13. decembra 2016 na Brdu pri Kranju, v sklopu aktivnosti procesa prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), organiziralo posvet, s katerim je zaokrožilo delo tematskih skupin, ki je bilo izvedeno v oktobru in novembru 2016. Predstavniki SOS so aktivno sodelovali tako na predhodnih fokusnih srečanjih, kot na zaključni delavnici.... Preberi več