• Domov
  • Osnutek Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek osnutek Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov.

Osnutek uredbe najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujte najkasneje do četrtka, 19.1.2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.