• Domov
  • Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov.

Ministrstvo za okolje in prostor predlaga naslednje vsebinske spremembe:

  • Ministrstvo lahko omeji število kandidatov, ki se usposabljanjo v posameznem letu. Prednost imajo kandidati, ki jih prijavi upravljavec zavarovanega območja ali ZGS in kandidati, ki so uspešno opravili preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
  • Veljavna uredba določa, da kandidati, ki preizkusa znanja ne opravijo uspešno, stroške naslednjega preizkusa krijejo sami. Predlagana je rešitev, da ti kandidati  preizkus lahko ponovno opravijo  po preteku najmanj šestih mesecev. Kandidati, ki so se na preizkus znanja prijavili po 1.9.2015 in pred dnem uveljavitve te uredbe in ga niso uspešno opravili, se lahko ponovno prijavijo k preverjanju znanja.

Osnutek sprememb Uredbe z obrazložitvijo najdete TUKAJ.

Za vaše prve odzive vas naprošamo, da nam jih posredujete najkasneje do četrtka, 5.1.2017 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: