Mesec: december 2016 - stran 3 od 3

Problematika javnega naročanja občin in njihovih krajevnih skupnosti

Skupnost občin Slovenije je na pristojno ministrstvo naslovila dopis v zvezi s problematiko javnega naročanja občin in njihovih krajevnih skupnosti. Opozorili smo, da so določila ZJN-3, ki določajo, da izvedbo postopka javnega naročila za krajevne skupnosti izvede občina in da se mora za naročila občine in ostalih ožjih delov občine ocenjena vrednost istovrstnih naročil izračunati... Preberi več

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v javni razpravi

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo danes dalo v javno obravnavo osnutek novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ključne novosti predloga zakona so: ureditve izjem od splošne ureditve pri organiziranju turističnih paketov (v zvezi z organiziranjem šolskih, društvenih in podobnih izletov), dvig turističnih taks, deregulacija poklicev turistični vodnik in turistični spremljevalec, poenostavitev... Preberi več

Občine bodo morale do leta 2023 zagotoviti dodatnih 3.424 mest v Osnovnih šolah

Na podlagi podatkov (iz statističnega urada za drugo poletje 2016) o številu otrok v občinah smo na Skupnosti občin naredili izračun števila otrok v  vrtcu za leto 2017/2018 in za število otrok v Osnovnih šolah do leta 2022. Na podlagi izračuna smo ugotovili, da bodo morale občine do leta 2022 zagotoviti 13.424 dodatnih mest v osnovnih šolah,... Preberi več