• Domov
  • Cenik zimske službe

S strani občine članice smo prejeli pobudo, da bi na Skupnosti občin zbrali čim več cen za storitve opravljanja zimske službe. Zbrane podatke o cenah bodo zelo uporabno orodje, saj vam bodo zbrani podatki pomagali pri analizi storitve, kot vam bodo podatki prišli prav pri pogajanjih o novih cenah.

Ker se zavedamo, da bo primerjava cen znižala stroške zimske službe v marsikateri občini vas prosimo za pomoč. Prosimo vas, da nam v spodnji tabeli posredujete podatke/cene o storitvah zimske službe v vaši občini brez DDV. Podatke nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do srede 14.12.2016.

 

Dela zimske službe Opis Enota mere cena/enoto mere (EUR)
Dežurstvo in pripravljenost Zajet mora biti strošek pripravljenosti celotne ekipe zimske službe za en mesec (v čas pripravljenosti se štejejo vsi dnevi v času med 15.11. in 15.3.) mesec
Pluženje cest in drugih površin
s čelnim ali vlečnim plugom Postavka zajema stroj s plugom in strojnika. Pluženje se obračunava po kilometrih, dodatno se obračunajo ure za pluženje križišč in parkirišč. km
z vozilom do 10 ton Postavka zajema stroj s plugom in strojnika, po urah se obračunava pluženje parkirišč in križišč. ura
traktor do 90 KM s plugom Postavka zajema stroj s plugom in strojnika, po urah se obračunava pluženje parkirišč in križišč. ura
traktor nad 90 KM s plugom Postavka zajema stroj s plugom in strojnika, po urah se obračunava pluženje parkirišč in križišč. ura
Posipanje
strojno posipanje brez materiala Postavka zajema stroj za posipanje in strojnika. km
strojno posipanje vključno s posipnim materialom Postavka zajema stroj za posipanje in strojnika ter posipni material (sol+pesek). km