• Domov
  • Predlog Zakona o dajatvah za motorna vozila

Skupnost občin Slovenije obvešča, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli dopolnjen predlog Zakona o dajatvah za motorna vozila. Gradivo najdete na sledečih povezavah: 1. del in 2. del.

Morebitne pripombe ali stališča nam posredujte najkasneje do srede, 21.12.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.