• Domov
  • Predlog Zakona o računovodstvu

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance pripravilo predlog Zakona o računovodstvu, katerega besedilo najdete na tej povezavi.

Pri pripravi zakona so zasledovali naslednje cilje:

  • natančna opredelitev, ZA KOGA zakon velja (večja razumljivost),
  • uvedba računovodskega načela nastanka poslovnega dogodka tudi za blagajne javnega financiranja ter javne sklade,
  • nadgraditev in dopolnitev določb, ki so za vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil že določena v predlogu ZJF,
  • v čim večji meri uskladitev z določbami SRS, predvsem pri vrednotenju posameznih ekonomskih kategorij,
  • omogočiti pravno podlago za izvedbo popisa pri pravnih osebah javnega prava,
  • omogočiti pravno podlago za lažje in bolj kakovostno usklajevanje terjatev in obveznosti,
  • določiti globe in prekrškovni organ in
  • sočasna uveljavitev in uporaba ZR in ZJF.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog zakona posredujete do torka, 13.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.