• Domov
  • Stališče SOS do Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi

Državni zbor je s 45 glasovi za in 19 proti sprejel novelo Zakona o lokalni samoupravi, ki prinaša možnost odpoklica župana med mandatom.

Skupnost občin Slovenije se je, že odkar je bil podan prvi predlog sprememb ZLS, ki je vključeval instituta odpoklica župana, do predloga opredeljevala negativno, tako na nivoju Državnega zbora kot tudi Državnega sveta, ne nazadnje pa tudi v medijih. V Skupnosti občin Slovenije smo prepričani, da sicer temu, da bi volivci imeli možnost odpoklicati župana, če z njegovim delom niso zadovoljni, v svojem bistvu ni moč nasprotovati. V Sloveniji pa se še tako dobre rešitve izjalovijo. Tako je tudi z institutom referenduma, ki se ga pogosto zlorablja za politične namene in obračunavanja. »To se bo zgodilo tudi pri odpoklicu župana. Lokalna samouprava je eden redkih dobro delujočih sistemov in predlog odpoklica župana ga lahko v osnovi zamaje. Zato temu nasprotujem, pa tudi zato, ker zakon prinaša le odpoklic župana, ne pa tudi občinskih svetov in ostalih na državni ravni izvoljenih predstavnikov. A očitno nekomu, ki na tej ravni nima moči, to zelo ustreza.«, je povedal predsednik Skupnosti občin Slovenije, Bojan Kontič.

Zaskrbljujoče je tudi, da vlagatelj predloga sprememb zakona o lokalni samoupravi navaja med poglavitnimi cilji zakona dajanje možnosti volivcem, da izrazijo pravico do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti tako, da odpokličejo voljene funkcionarje. Sami predlagani členi pa se v svoji dikciji nanašajo zgolj na odpoklic župana, ne pa tudi na odpoklic drugih voljenih lokalnih funkcionarjev, torej občinskih svetnikov in svetnic, ki so ne nazadnje predstavniški organ v lokalni skupnosti. Prepričani smo, da je potrebno vprašanje politične odgovornosti funkcionarjev urediti celovito in enovito, predvsem pa hkrati za funkcionarje na državni ravni (predsednik republike, poslanci, državni svetniki, predsednik vlade in ministri) in lokalni ravni (župani, podžupani, občinski svetniki).

Po naših informacijah je podobnega mnenja tudi Državni svet RS, zato ga je tudi Skupnost občin Slovenije pozvala k vložitvi odložilnega veta.