Month: januar 2017

Usklajevanje novele ZSPDSLS

Predstavniki skupnosti občin so se 25.1.2017 udeležili usklajevalnega sestanka s pripravljavci predpisa na Ministrstvu za javno upravo, in sicer glede vsebine novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Gre že za drugi sestanek usklajevalne narave, saj je v interesu, da se pripravi z lokalnimi skupnostmi usklajeni predlog. Kljub temu pa nekateri predlogi... Preberi več

Ponovno glasovanje o ZLS-S

V sredo, 25.1.2017, so na 26. redni seji Državnega zbora RS poslanke in poslanci ponovno glasovali o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi, s katerim se bi uzakonil institut odpoklica župana. Poslanke in poslanci v ponovnem glasovanju niso podprli predloga zakona, in sicer od 76 navzočih poslank in poslancev je ZA zakon glasovalo... Preberi več

5 dnevni zamik pri plačilu davčnih odtegljajev in prispevkov za socialno varnost

Skupnost občin Slovenije je s strani Finančne uprave RS prejela obvestilo o 5 dnevnem zamiku pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se obračunavajo v obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK, ODO-1), in sicer zaradi spremembe Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2. Sprememba se nanaša na plačilo obračunanega davčnega odtegljaja ter prispevkov za... Preberi več

Sestanek na MOP-u glede nove prostorske in gradbene zakonodaje

V petek, 20.1.2017, je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal usklajevalni sestanek na temo nove prostorske in gradbene zakonodaje. Sestanek je bil organiziran kot odziv na predstavitev stališč občin pristojni ministrici, Ireni Majcen in pripravljavcem zakona na seji predsedstva SOS, ki je potekala decembra 2016 v Medvodah in sicer z namenom bolj odprte razprave... Preberi več

Izbrani projekti za razvoj inovativnih turističnih produktov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z izdajo sklepov zaključilo postopek obravnave vlog, ki so prispele na prvo odpiranje javnega razpisa za spodbujanje razvoja novih in inovativnih produktov turističnega gospodarstva (2016-2018). 24 prijaviteljev je dobilo pozitivno odločitev glede odobritve sofinanciranja (13 vlog iz vzhodne in 11 vlog iz zahodne kohezijske regije). Skupna vrednost sofinanciranja pozitivno... Preberi več

Predlog Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv)

Obveščamo vas, da je na straneh Državnega zbora objavljen predlog Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv). S predlogom zakona se ureja institucijo državnega pravobranilstva, njihove pristojnosti in status z večjim poudarkom na preventivni, pogajalski in svetovalni vlogi s ciljem zmanjšati število obravnav na sodiščih. Temeljne rešitve zakona so: ustanovitev državnega odvetništva kot posebnega državnega organa, preimenovanje državnih... Preberi več

Poročilo iz posveta Občine prihodnosti

Brdo pri Kranju, 17.1.2017 – Na področju financiranja in razvoja lokalnih skupnosti se obeta precej novosti, o katerih so na današnji konferenci Občine prihodnosti na Brdu pri Kranju spregovorili župani in predstavniki države.   Na konferenci, ki jo je organizirala Skupnost občin Slovenije, so se posvetili vprašanju prehoda iz zdajšnjega sistema nadomestila za uporabo stavbnega... Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin

Skupnost občin Slovenije je že posredovala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. V zvezi s tem predlogom je dne 9.1.2017 na MJU potekal prvi usklajevalni sestanek s predstavniki skupnosti in ministrstva (obvestilo o sestanku si lahko preberete na tej povezavi: Sestanek z MJU na temo Zakona o financiranju občin). Obveščamo vas, da je sedaj... Preberi več