• Domov
  • Novo besedilo predloga Zakona o ugotavljanju vzajemnosti

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je s strani ministrstva za pravosodje prejela novo besedilo predloga Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, pripravljeno na podlagi odzivov na predlog Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, ki so ga v pregled in mnenje poslali 4. 8. 2016.

Glavni cilji predloga zakona so uskladitev veljavnega zakona z ostalimi predpisi, odprava nekaterih administrativnih obremenitev ter racionalizacija postopka ugotavljanja vzajemnosti, ki bo omogočila hitrejše in enostavnejše uveljavljanje pravic strank.

Tako so na primer glede pravnega sredstva zoper odločbo o ugotovitvi vzajemnosti sledili predlogom, da posebna procesna legitimacija za vložitev pravnega sredstva (tožbe v upravnem sporu zoper izdano odločbo), ki je bila zakonsko podeljena državnemu tožilcu, državnemu pravobranilcu in samoupravni lokalni skupnosti, ni potrebna in tudi ne smotrna. Zoper odločbe, s katerimi je bila vzajemnost ugotovljena, ni bil – čeprav so bile vse odločbe vročene Državnemu pravobranilstvu, Vrhovnemu državnemu tožilstvu in samoupravni lokalni skupnosti – v zadnjih petih letih s strani navedenih organov sprožen noben upravni spor. Glede na navedeno novo besedilo predloga zakona ne predvideva več vročanja odločbe o ugotovitvi vzajemnosti navedenim organom zaradi njihove morebitne intervencije.

Celotno besedilo predloga zakona najdete tukaj.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do srede, 11.1.2017, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da jih bomo lahko usklajene posredovali v roku (do 13.1.2017) na MP.


Nazadnje posodobljeno: