• Domov
  • Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov v javni razpravi

 

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. V osnutku uredbe je popravljena definicija za ozimine, bolj jasno je opredeljena časovna prepoved gnojenja za sejano travinje, dodana je prepoved gnojenja za kompost ali digestat, če ima slednji več kot 20 % suhe snovi in popravljen je obrazec za oddajo živinskih gnojil ali digestata oziroma komposta, ki je sedaj enak obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike. Poleg navedenega je dodan nov člen, ki omogoča, da se za potrebe izvajanja te uredbe izdelajo tudi strokovne raziskave in študije.

Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 9.2.2017.