Month: januar 2017 - stran 3 od 3

Potrjena vzorčna notranja pravila SOS za vse občine

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je s strani Arhiva RS prejela odločbo o potrjenih vzorčnih notranjih pravilih SOS. SOS je meseca novembra vložila zahtevo za potrditev vzorčnih notranjih pravil. Ob pregledu vloge je bilo ugotovljeno, da je vloga popolna in sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, Uredbo o... Preberi več

Poročilo SOS iz pogajanj glede spremembe višine povprečnine zaradi zvišanja stroškov dela

Kategorija: Finance

V prostorih Ministrstva za finance so 4.1.2017 potekala pogajanja glede spremembe višine povprečnine v letih 2017 in 2018 zaradi zvišanja stroškov dela. Zaradi dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela s sindikati javnega sektorja, bo po predhodnih izračunih Skupnosti občin Slovenije potrebno v občinskih proračunih zagotoviti dodatnih 11 milijonov evrov v letu... Preberi več

Vlada odgovorila na poziv SOS glede sprememb višine povprečnin

Kategorija: Finance

Vlada je sprejela odgovor na poziv Skupnosti občin Slovenije k spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki določa višino povprečnine za letos in prihodnje leto. Vlada je sicer začela s pogovori s predstavniki skupnosti občin 4.1.2017. Skupnost občin Slovenije je vlado pozvala k dvigu povprečnine v letih 2017 in... Preberi več