• Domov
  • V obravnavi 2. uredbi s področja kmetijstva

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo predloga:

1. Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 – pripombe zbiramo do petka, 20.1.2017
Določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila o navzkrižni skladnosti. Vključuje postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike vključno s  kontrolami in upravnimi kaznimi. Določa postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na kraju samem ter upravne kazni za neposredna plačila, ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP), ukrep ekološko kmetovanje (EK), ukrep OMD in ukrep dobrobit živali.

Tukaj najdete:
BESEDILO UREDBE in Priloga 1, Priloga 2

2. Uredbe o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti – pripombe zbiramo do srede, 1.2.2017
Določa način vrednotenja nepremičnin, ki so v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti, za namen izračuna vrednosti zapuščine, na podlagi katere se v postopkih dedovanja izračuna nujni delež.

Tukaj najdete:
BESEDILO UREDBE

Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča do navedenega roka posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.