• Domov
  • Vabilo medijem na konferenco Občine prihodnosti

 

Na Skupnosti občin Slovenije z željo, da bi bilo leto 2017 kar najbolj sodelovalno in vključujoče, organiziramo konferenco za županje in župane, ki bo potekala 17. januarja 2017 s pričetkom ob 9.00 uri, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, ki bo potekala pod naslovom OBČINE PRIHODNOSTI.

Na konferenci se bomo posvetili vprašanju prehoda iz zdajšnjega sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na sistem obdavčitve nepremičnin, novostim v zakonu o javnih financah v povezavi z že sprejetim zakonom o fiskalnem pravilu, obstoječem sistemu financiranja občin, spremembah sistema financiranja občin v povezavi z uvedbo davka na nepremičnine, prav tako pa se bomo posvetili digitalni transformaciji, razmisleku o reorganizaciji obstoječih poslovnih procesov, o uvajanju novih, inovativnih oblik upravljanja, naročanja, izvajanja in spremljanja učinkov.

Na konferenci bodo o omenjenih področjih, poleg predstavnikov lokalnih oblasti, spregovorili še ministrica za finance, mag. Mateja Vraničar Erman in minister za javno upravo, Boris Koprivnikar, ter državni sekretar dr. Nejc Brezovar, mag. Aleksij Šinigoj iz Računskega Sodišča RS ter Jože Novak, vodja projekta za uvedbo davka na nepremičnine na Ministrstvu za finance, mag. Metka Cerar iz Inštituta za javno finančno pravo, Simon Mokorel in dr. Urška Starc Peceny, predstavnika Flapax ter drugi zanimivi gostje. Povezavo do celotnega dogodka in vseh govorcev najdete tukaj.

Predstavnike medijev vabimo, da se konference udeležite, vašo prisotnost pa obvezno sporočite na info@skupnostobcin.si, saj so, zaradi velikega števila prijavljenih županj in županov, prostorske zmožnosti omejene.


Nazadnje posodobljeno: