• Domov
  • GURS v skladu s sodno prakso ne bo evidentirala delov cest v katastru, če lastnik ni občina

Geodetska uprava RS nam je posredovala v vednost odločbi sodišča, v skladu s katero “ne smejo” evidentirati cest v katastru (evidentirala parcelacijo) v kolikor cesta poteka po privatnem zemljišču.

Geodetska uprava bo zavračala vloge upravljavca ceste (občine, Direkcije za ceste), v kolikor bo ta posredoval vlogo za evidentiranje cest v zemljiški kataster, ki še niso bile evidentirane v katastru, deli ceste pa potekajo po zasebnem zemljišču. V praksi so občine in Direkcija za ceste na GURS posredovale zahtevo za evidentiranje cest, ki so kategorizirane z občinskim odlokom, nimajo pa še urejenega lastništva. Ker je Upravno sodišče mnenja, da so odloki, ki kategorizirajo občinske ceste, katere potekajo po zasebnih zemljiščih v teh delih neustavne, je njihovo stališče, da občina ni upravičena oseba za vložitev zahteve za parcelacijo ceste na parcelah, ki so v zasebni lasti.

Dopis GURS si lahko preberete tukaj.

Sodbi Upravnega sodišča si lahko pogledate na naslednjih povezavah SODBA_2 ; SODBA_1


Nazadnje posodobljeno: