• Domov
  • Katera bo branju prijazna občina?

Ljubljana, 7. februar 2017 – Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije so objavili javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj je nastal z namenom spodbuditi občine k pripravi in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture v lokalni skupnosti ali pa jih spodbuditi, da obstoječe programe in dobre prakse predstavijo, jih nadgradijo in delijo z ostalimi občinami. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2017, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2017.

Izboljšanje pismenosti, pri čemer imata bralna pismenosti in bralna kultura temeljno vlogo, je ena izmed prioritetnih nalog Republike Slovenije. Stalno in sistematično razvijanje vseh pismenosti, ki mora biti zagotovljeno državljanom v formalnem in neformalnem izobraževanju, je nujnost. Raziskava glede branja v Sloveniji, izvedena v letu 2014, ni prinesla spodbudnih rezultatov, saj je pokazala, da približno 40 odstotkov odraslih v Sloveniji v enem letu ne prebere niti ene knjige, težave pa se kažejo predvsem pri mlajši izobraženi populaciji, katera branja ne razume in ne sprejema kot vrednoto. Ukrepe za spremembo teh razmer je zastavil tudi Nacionalni program za kulturo 2014-2017.

Občine, vseh skupaj jih je v Sloveniji 212, lahko s svojim delovanjem na področju bralne pismenosti in bralne kulture veliko pripomorejo k izboljšanju stanja in vplivajo na razvoj kakovosti bivanja vsakega posameznika v skupnosti. Kandidati bodo pri sodelovanju na natečaju predstavljali celosten pristop k obravnavi bralne pismenosti in kulture, to je na primer  opredelitev vizije in programov občine ter aktivnosti na tem področju, povezovanje z različnimi deležniki v lokalni skupnosti, finančna podpora projektom, povezanih z branjem, angažiranost in javna podpora predstavnikov lokalnih oblasti pri dogodkih na področju branja, podpora bralnim društvom, klubom, inovativni pristopi spodbujanja branja med sodelavci občine idr.

Anton Peršak, minister za kulturo Republike Slovenije, je ob tem povedal: ″Razvoj bralne kulture in bralne pismenosti je pomemben cilj nacionalne in lokalne, poudarjen tudi v Nacionalnem program za kulturo 2014 – 2017. Številnim aktivnostim, s katerimi si že vrsto let na Ministrstvu za kulturo na različne načine prizadevamo izboljšati bralno kulturo prebivalcev Slovenije, z veseljem dodajamo tudi podporo temu projektu, ki želi spodbuditi lokalne skupnosti k že večjemu izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanja branja in razvoj bralne kulture ter k zavedanju, da je branje pomembna življenjska vrednota.″

Peter Ložar, župan občine Trzin in član Skupnosti občin Slovenije, je povedal: ″Slovenske lokalne skupnosti si vseskozi prizadevamo za izboljšanje kakovosti življenja svojih občank in občanov in ustvarjamo spodbudno in prijazno lokalno okolje. Tako številne lokalne skupnosti veliko storimo tudi na področju spodbujanja bralne kulture. Zavedamo se, da je dobro razvita bralna kultura posameznika, dolgoročna naložba v njegovo življenje in posledično v skupnost kot celoto, kar pomeni njegovo večjo socialno vključenost, varnost in blaginjo, zato v Skupnosti občin Slovenije projekt zelo podpiramo.″

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic je o projektu povedala: ″Branje zadeva vse nas in odnos do branja je odgovornost celotne družbe. Razlog, da natečaj »Branju prijazna občina« pripravljamo in naziv tudi podeljujemo splošne knjižnice v okviru Združenja splošnih knjižnic, je prav družbena odgovornost, ki jo knjižnice na ta način izkazujejo branju kot vrednoti. V splošnih knjižnicah si želimo, da bi na natečaju s podporo projektom v svojih okoljih sodelovalo čim več občin. Tako bi bilo branje deležno najširše pozornosti družbe in bi pomenilo priložnost za povezovanje med občinami, knjižnicami in vsemi drugimi akterji v lokalnih skupnostih, ki delujejo na tem področju.″

Manca Renko, urednica, zgodovinarka, pisateljica, je dodala: “V odraščanju, pa tudi pozneje, sta najpomembnejši dve stvari: spoznavati svet in spoznavati sebe. Branje nam pomaga odkrivati stvari, ki bi nam sicer za vedno ostale skrite. Včasih lahko pripomore celo k temu, da postanemo za spoznanje boljši ljudje: uvidevnejši, strpnejši, pametnejši in duhovitejši. Vsak človek ima priložnost najti knjigo, ki mu bo spremenila življenje. Škoda bi jo bilo izpustiti.”

V obdobju enega leta, poimenovanega »od Prešerna do Prešerna«, saj se prične 8. februarja in zaključi 3. decembra s podelitvijo nazivov »Branju prijazna občina«, bodo občine imele priložnost predstaviti, da se in kako se zavedajo pomena in dobrih učinkov branja na posameznika. Podrobnosti o javnem natečaju in o načinu prijave nanj so dostopne na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in vseh slovenskih splošnih knjižnic.