• Domov
  • Turizem, krožno gospodarstvo in odpadki

Turizem je ena večjih globalnih industrij, ki ustvarja nova delovna mesta, prihodke iz izvoza in spodbuja razvoj infrastrukture. V Sloveniji turizem ustvari skoraj 13 % BDP. Po drugi strani gre za industrijo, ki porabi veliko energije in drugih virov ter ustvari znatne količine odpadkov. Glede na pomen industrije ter njene vplive na okolje je presenetljivo, da je o odpadkih v turizmu na voljo zelo malo podatkov in strokovne literature. Visoki standardi ravnanja z njimi bi morali postati obvezen del infrastrukture, ki lahko pomembno prispeva tudi k prehodu v krožno gospodarstvo. Z vidika trajnosti bi moralo uvajanje izboljšanih načinov ravnanja z odpadki predstavljati osrednji del zelenih strategij sektorja. Tako lahko pripomore k pomembnim prihrankom poslovanja, ki pa so odvisni tudi od lokacije in zakonodaje. Poleg neposrednih prihrankov učinkovito ravnanje z odpadki prinaša še druge prednosti: boljša javna podoba, manjše emisije toplogrednih plinov, nižji stroški nabave ter boljša povezanost z lokalnim okoljem.

Analiza turizem, krožno gospodarstvo in odpadki