Month: marec 2017

Cena pomoči na domu

Skupnost občin Slovenije se je obrnila občine članice s prošnjo po posredovanju podatkov v zvezi z zagotavljanjem nudenja pomoči družini na domu. In sicer se je na SOS obrnila občina, katero zanima višina deleža plačila uporabnika storitve v drugih občinah. Prosili smo za podatke o ceni storitve pomoči na domu (cena na uro, ki jo uporabniki… Preberi več