• Domov
  • Nov osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Skupnost občin Slovenije je prejela nov osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, v katerega je Ministrstvo za javno upravo vključilo prejete pripombe oziroma predloge, ki jih je zbiralo v fazi javne obravnave, ki je potekala do konca januarja 2017.

Do novega osnutka predloga zakona lahko dostopate TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne dodatne pripombe in stališča posredujete najkasneje do ponedeljka, 3.4.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja