• Domov
  • Osnutek Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor smo zasledili objavo osnutka Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje. Predloge in pripombe k osnutku lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si do 3. 5. 2017.

Osnutek Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje


Nazadnje posodobljeno: