• Domov
  • Predlog spremembe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

S tem predlogom se spreminja uredba na način, da bodo vsi proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk, ne glede na debelino stene teh vrečk in ne glede na količino takih vrečk, danih letno v promet, zavezani za plačilo okoljske dajatve. Na obrazcu za obračun okoljske dajatve bodo morali sporočati podatke o celotni masi plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v določenem obdobju, ter povprečni masi ene vrečke, debelini njene stene in vrsti plastičnega materiala, iz katerega je izdelana. Bolj podrobno se ureja obračunavanje okoljske dajatve ter vsebina obrazcev »Embalaža – OBR« in »Embalaža – prijava«, določenih v Prilogah 2 in 3. Število enot obremenitve okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže na 1 kg embalaže iz PVC se znižuje s 1.500 EO/kg na 300 EO/kg. Novo število enot obremenitve je bolj sorazmerno dodatnim stroškom, ki nastanejo pri čiščenju dimnih plinov zaradi vsebnosti PVC v odpadkih.

Vljudno vas naprošamo, da predlog pregledate in nam vaša mnenja in stališča sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do torka, 25.4.2017.


Nazadnje posodobljeno: