• Domov
  • Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

 

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Predlog delno prenaša evropsko direktivo in vsebuje prepoved brezplačne prodaje plastičnih nosilnih vrečk. Določen je okoljski cilj – zmanjšati letno raven potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk pod 90 takih vrečk na osebo do 31. decembra 2019, ter pod 40 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do 31. decembra 2025. Predlog določa, da prodajna cena plastične nosilne vrečke, ne glede na debelino njene stene, ne sme biti nižja od nabavne cene te vrečke, po kateri jo je distributer kupil od predhodnega dobavitelja, ne uvaja pa se nobenih tržnih omejitev. S tem predlogom se na novo ureja poročanje Komisiji o potrošnji lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Zaradi tega se sočasno spreminja tudi Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže glede podatkov, ki jih bodo morali dodatno sporočati proizvajalci in pridobitelji plastičnih nosilnih vrečk.

Druge spremembe iz tega predloga so potrebne za izvedbo popravljalnih ukrepov na področju ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, zahtevanih z revizijskim poročilom Računskega sodišča.

Vljudno vas naprošamo, da predlog pregledate in nam vaša mnenja in stališča sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do torka, 25.4.2017.


Nazadnje posodobljeno: